Bestuur

Het bestuur van de BTOM bestaat uit:

Pieter Walhof (Voorzitter) 
Bert van de Bunt (Secretaris)
Petra de Groot (Penningmeester)
Mona Toet 
Eric van Zelm

U kunt uw bestuur een email sturen via bestuur@btom.nl of via [voornaam]@btom.nl

Statutaire doelstellingen BTOM:
1. Inzetten voor behoud van specifieke dorpskarakter
2. Actief participeren in belang van behoud flora en fauna
3. Bevorderen en in stand houden van goede contacten met andere organisaties
4. Bevorderen leefbaarheid, welzijn en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
1. Namens inwoners opkomen voor gemeenschappelijke belangen
2. Actief informeren inwoners
3. Stimuleren van activiteiten en interactie met leden
4. Samenwerking met organisaties en gemeente
5. Bevorderen van activiteiten van werkgroepen