Natuurbehoud & milieu

NATUURBEHEERPLAN 10 mei 2010

Natuur & Milieu
Posted by David (david) on 19-05-2010
Natuurbehoud & milieu >> Natuur & Milieu

De stukken liggen ook ter visie 

Van 10 mei tot 21 juni 2010 ligt het Ontwerp-natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 ter visie zodat eenieder zienswijzen kan indienen. Dit is de formele inspraak op dit nieuwe plan van de provincie Utrecht. Het Ontwerp-natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 wordt na vaststelling in september 2010 de opvolger van het Natuurbeheerplan 2009, welke nu is aangevuld en geactualiseerd. Tot 1 januari 2011geldt het Natuurbeheerplan 2009 om natuurbeheersubsidies aan te vragen. 
Gedurende de terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit ontwerpplan indienen.

Inzien is mogelijk op:
- het provinciehuis Utrecht, Pythagoraslaan 101 in Utrecht; op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur en buiten deze uren na telefonische afspraak, 030-2582159;
- de gemeentehuizen van de gemeenten Woudenberg, Soest, Montfoort en de Ronde Venen tijdens de openingstijden van de deze gemeentehuizen.
- digitaal via de provinciale website

Last changed: 19-05-2010 at 12:19

Back

Projecten: