Natuurbehoud & milieu

'Voortgang' Vliegveld Hilversum

Posted by David (david) on 29-10-2009
Natuurbehoud & milieu >>

De vergadering ging net als de vorige nergens over omdat de benodigde studies –die er in januari j.l. en vervolgens in juni zouden liggen- nog steeds niet gereed waren. Overigens bleken sommige aanwezigen hierover wel te beschikken! Er werd weer uitvoerig over notulen en dergelijke gepraat. Vele oude standpunten herhaald en geklaagd dat we ‘nu al 25 jaar aan het praten zijn’. Overigens schitterde de gemeente Maarssen –wederom- door afwezigheid.

 Vanuit het vliegveld werd (wederom) gesteld dat men bereid was ‘af te spreken dat er niet meer dan 45 of 46.000 vluchten per jaar uitgevoerd worden en niet met zwaardere toestellen dan nu gevlogen gaat worden’ (gewicht hangt redelijk samen met geluidvolume). Echter men is niet bereid zich daarop ook formeel vast te leggen, bijvoorbeeld door de vergunning daarop aan te passen. Omwonenden en milieu-organisaties houden daarom begrijpelijkerwijze achterdocht.
Daar een verharde baan en de bestaande vergunning aanzienlijke uitbreiding in aantal vluchten en gewicht van toestellen mogelijk maken is een eis voor garanties alleszins redelijk.
 
Buiten de vergadering liet de vertegenwoordiger van het vliegveld weten dat hun voorkeursoplossing voor alle omwonenden gunstiger zou uitpakken dan de huidige praktijk. Alleen voor een ‘weilandje aan de zuidkant’ waarmee hij het natuurgebied van Westbroek en Tienhoven bleek te bedoelen, zou het ‘wat ongunstiger’ worden. Een stiltegebied waarboven nu al veel gestegen (dus met relatief veel lawaai) wordt. (M.E.)

Last changed: 30-10-2009 at 11:13

Back

Projecten: