Visserij Vereniging Tienhoven

Wie zijn wij

Visserij Vereniging Tienhoven heeft het visrecht in de Tienhovense plassen.Dit is een prachtig natuurgebied van water en legakkers, verscholen tussen de Laan van Nifterlake en de Dwarsdijk.Dit viswater hebben wij in pacht van Natuurmonumenten en enkele particulieren. Daarnaast mag onze Vereniging ook vissen in particulier water van enkele eigenaren, die hum water daarvoor belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

Wat willen wij

Als Visserij Vereniging Tienhoven willen wij de helgelsport beoefenen en onze leden in staat te stellen om dit naast individueel ook in verenigingsverband te kunnen doen. Wij organiseren recreatieve viswedstrijden, waarbij het meedoen mi nstensnet zo belangrijk is als het winnen.

Wat doen wij aan het onderhoud van de natuur in the Tienhovense plassen

Ieder jaar wordt door Visserij Vereniging Tienhoven een aantal dagen een maaiboot ingezet, om het dichtgroeien van de Tienhovense plassen te voorkomen. Deze maaiwerkzaamheden doen wij met instemming van Natuurmonumenten. Dit gebeurt om een natuurlijk evenwicht te laten bestaan tussen open water en water begroeid met waterplanten. Daarnaast hebben wij onze jaarlijkse schoonmaakdag. Op deze dag wordt door diverse leden met hum roeiboten allerlei vervuiling opgeruimd. Op deze manier zorgen wij er samen voor om de plassen mooi schoon te houden.

Waarom is uw lidmaatschap belangrijk

Daarnaast vinden wij het altijd prettig om nieuwe leden te verwelkomen om continuiteit in onze vereniging te houden.

Heeft U interesse om lid te worden van onze Visserij Vereniging?

Zowel de jeugd als volwassenen zijn welkom. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan het lidmaatschap:

Alleen de bewoners van de Heuvellaan, de Looydijk te Oud-Maarssenveen, de Laan van Niftarlake, de Dwarsdijk te Tienhoven en de Nieuweweg gelegen voor  Breukeleveen alsmede alle zijstraten kunnen lid worden. Dit is in verband met de gestelde voorwaarden door Natuurmonumenten, bij het verpachten van hun water aan onze Vereniging. Bij twijfel geeft het bestuur van de Vereniging uitsluitsel. Indien u echter al lid bent en gaat vehuizen, kunt u wel lid blijven.

Sponsoring

Wilt U een bepaalde activiteit van onze vereniging sponseren en ons hiermede ondersteunen, neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden.

Info over vater van natuurmonumenten met betrekking tot de visserij

Op de Tienhovense plassen mag niet gevist worden in de periode van 01 april tot 01 juni, in het door ons gepachte water van natuurmonumenten. Wel mag het gehele jaar gevist worden, vanaf de kant langs beide zijden van de dwarsdijk en ook vanaf de kant langs het tienhovenskanaal in de tienhovense plassen. Verder mag er enkel op snoek gevist worden in de periode vanaf 01 oktober to 1 maart

Daar naast zal men zich er van bewust moeten zijn dat Natuurmonumenten haar bezit in de Tienhovense plassen bestemd heeft tot natuurgebied. Men dient zich te onthouden van alle handelingen die zouden kunnen leiden tot het verstoren van vogelnesten, het vangen van vogels, beschadigen van planten enz.

Voor informatie, aanvragen lidmaatschap, dagvergunning en/of sponsering:

Dhr. H. Gaasenbeek, voorzitter, in't gras 05 3612 BZ Oud-Maarsseveen, 0346210486

Dhr. E. Bisschop, secretaris, Laan van Niftarlake 44 3612 BT Tienhoven, 0346282262

Dhr. H. Verkerk, penningmeester, klokjeslaan 95 3601 HD Maarssen 0346576331

 

 

 

 

 

 

Activiteit Visserij