Werkgroepen

Op de 1e Algemene Ledenvergadering oktober jl., zijn de werkgroepen aan de leden gepresenteerd. Er zijn er in totaal vijf stuks.

In de werkgroepen zitten vele enthousiaste mensen, welke stuk voor stuk veel werk verzetten. De laatste tijd hebben nieuwe liefhebbers zich aangemeld voor deelname in de groepen.

De werkgroepen “Weg, Verkeer & Veiligheid” en “Ouderen”, kunnen nog versterking gebruiken. Het is de bedoeling dat de werkgroepen zelf hun stukjes schrijven en de nodige informatie op de website laten plaatsen, teneinde u zo breed mogelijk te informeren.

Verder treft u de spelregels aan die we met elkaar zijn overeengekomen.

Werkgroepen + Projecten: