Natuurbehoud & milieu

NATUURBEHEERPLAN 10 mei 2010

NATUURBEHEERPLAN
 Tevens is vandaag -10 mei 2010- de inspraakperiode voor het "Natuurbeheersplan provincie Utrecht 2011, ontwerp" begonnen.
Het plan is te vinden via:
 www.provincie-utrecht.nl/snl en dan klikken op 'natuurbeheerplan'

Lees verder
'Voortgang' Vliegveld Hilversum

 Zie bericht van januari hieronder. De geplande vergadering van juni j.l. ging zonder bericht en dus om onbekende redenen niet door. Na veel zoeken en vragen bleek er een vergadering voor 14 oktober te zijn belegd waarvoor –tegen de afspraak in- geen stukken werden toegezonden. Ook die uiteindelijk bemachtigd.

Lees verder

Projecten: