Visie op Tienhoven

Werkgroep bereidt visie voor op dorp in 2020. Een brede werkgroep gaat zich intensief bezig houden met de toekomst van Tienhoven. Dan gaat het over het Tienhoven rond 2020, waarin niet alleen de kernen Tienhoven en Oud Maarsseveen betrokken worden. Ook de kernen Bethunepolder en Molenpolder krijgen aandacht van de werkgroep. 

De werkgroep wil een visie op de toekomst ontwikkelen in samenspraak met de bewoners van de betrokken kernen. 

Inspraak Er verandert regelmatig iets in de kernen. Die veranderingen moeten niet per incident plaats vinden, maar zouden getoetst moeten worden aan een brede kijk op de dorpsontwikkeling tot globaal 2020. Het is aan de bewoners om aan te geven hoe zij hun dorp in de toekomst willen behouden of veranderen. De werkgroep gaat die inspraak mogelijk maken, brengt een geheel van die gezamenlijke zowel als verschillende wensen en verlangens in beeld en laat de belangenbehartiging daarna over aan de bewonersverenigingen. De werkgroep beperkt het werk niet tot de visie naar het jaar 2020, maar is door omstandigheden ook betrokken bij een standpuntbepaling ten aanzien van een actuele zaak; dat is de ontwikkeling rond de Veenkluit.

Zichtbaar is op dit moment de bodemsanering aan de Ds. Ulferslaan. Die staat echter los van de plannen, die onlangs zijn gelanceerd door de gemeente, die een plan heeft gelanceerd voor een nieuwe Veenkluit in combinatie met de basisscholen. De werkgroep hoopt na peiling van de bewoners een aantal uitgangspunten voor een concept voor nieuwbouw te ontwikkelen.

Voortgang Herontwikkeling Ds. Ulferslaan Op 1 Juli is door de Gemeente een informatie avond georganiseerd met betrekking tot de Startnotitie van de Gemeente rondom de Herontwikkeling Ds. Ulferslaan. Tijdens de avond bleek dat velen van u zich bezorgd maken over de mogelijke plannen. Alternatieven ontbraken helaas op de avond, zodat het moeilijk was een goede discussie te kunnen voeren. Toch ligt hier denken wij een kans voor Tienhoven. De werkgroep Visie op Tienhoven is bereid de komende weken te bekijken of zij een initiatief kunnen nemen om een uitgangsnotitie te ontwikkelen waar inwoners, omwonenden, Gemeente, Dorpshuis, scholen, verenigingen en de vele andere betrokken partijen achter kunnen staan. Maar dat betekent dan wel dat een ieder serieus genomen moet worden door de gemeente. Gelijkwaardig en samen optrekken dus – ieder zijn eigen rol. Hopelijk zal Visie op Tienhoven slagen mede het initiatief te kunnen nemen en zo bijdragen om tot een goed proces te komen.

 

Projecten: